Moduł 1 WPROWADZENIE
Lekcja 1 CZAS - START
Lekcja 2 Od ogółu do szczegółu - rok
Lekcja 3 LUDZIE A CZAS I PLANOWANIE
Moduł 2 PLANOWANIE ROCZNE - KWARTALNE - MIESIĘCZNE
Lekcja 1 Planowanie roczne
Lekcja 2 Planowanie roczne cz.2
Lekcja 3 Planowanie kwartału
Lekcja 4 Planowanie miesiąca
Moduł 3 CZAS NA DZIAŁANIE
Lekcja 1 Planowanie tygodnia cz.1
Lekcja 2 Planowanie tygodnia cz.2
Lekcja 3 Planowanie dnia
Moduł 4 ORGANIZACJA SIEBIE W CZASIE
Lekcja 1 Przeszkadzajki - telefon
Lekcja 2 Przeszkadzajki - ludzie
Lekcja 3 Coś dla kreatywnych
Lekcja 4 Pomysły, które mogą poczekać
Lekcja 5 Nowe obowiązki
Lekcja 6 Nic na ostatnią chwilę
Lekcja 7 Optymalizacja czasu
Moduł 5 WAŻNE DODATKI
Lekcja 1 Elastyczność i wyjątki
Lekcja 2 Wolne piątki
Lekcja 3 Zdrowie